ZA VAS SMO PORTAL MOJA PRILOŽNOST NAREDILI ŠE PRIJAZNEJŠI!

09.08.2020

Sedaj Vas lahko podjetje najde brez stroškovnih obremenitev uporabnikovega računa. Izpolnite svoj profil v čimvečji meri in poskrbite, da Vas sanjska služba najde!


ZAKAJ JE PORTAL MOJA PRILOŽNOST KORISTEN PRI DOPOLNJEVANJU KARIERE?

Iskalci novih priložnosti lahko na portalu redno spremljate svoje dosežke, jih dodajate, spreminjate in odstranjujete. Uporabnik ob vpisu izpolni svoj profil z osvojenimi vrlinami, dosežki in kompetencami, s katerimi se boste predstavljali podjetjem. Vnešeni podatki bodo oblikovani v CV, ki si ga po potrebi lahko izvozite. Portal je izpopolnjen tako, da meri stopnjo izpolnjenosti profila in tako daje uporabniku predstavo o njegovi uspešnosti. Bolj kot je profil izpolnjen, več je možnosti, da podjetje v Vas spozna ustreznost za določeno delovno mesto.
 
KAKŠNE SO PREDNOSTI ZAPOSLOVANJA BREZ POSREDNIKOV?

Portal Moja priložnost ponuja neposredno metodo iskanja zaposlitve, ki sloni na teoriji, da iskalci sami, osebno kontaktirate potencialne delodajalce oz. da delodajalci sami, osebno kontaktirajo potencialne iskalce. Portal omogoča vključevanje iskalcev in ponudnikov dela v profesionalno mrežo zaposlovanja, kjer vsak iskalec dela čim bolje izpolni svoj profil kompetenc in dosežkov, na drugi strani pa delodajalec potencialnemu kandidatu ponudi priložnost, da izpopolni svojo kariero.